چکیده:

 

  ابراهیم گلستان از نویسندگان صاحب سبک در ادبیات معاصر است درنوشته­هایش به نثر توجه خاصی دارد که داستان­ها و حتی متونی را که برای گفتار فیلم­هایش نوشته ازنوشته­های معاصرانش متمایز می­کند. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می­شود توجه گلستان به نوع خاصی از ادبیات است که "ادبیات اقلیمی" خوانده می­شود. گرچه گلستان با مجموعه­ی "مدومه" به جرگه­ی اقلیمی نویسان پیوست ولی در دیگر کارهای وی نیزمی­توان ردی از این نوع ادبیات یافت.

 

 پ.ن: این نوشتار در شماره 45مجله نافه (ویژه نامه  نود سالگی ابراهیم گلستان )به چاپ رسیده است.

http://leilasadeghi.com/article.aspx?id=817